Start

Witamy na stronie internetowej parafii Św. Małgorzaty w Lyskach

2021_04_25 modlitwa za maturzystow

 

Biblia Impulsy

To obecnie najmłodsza propozycja biblistów polskich, oferowana czytelnikowi zainteresowanemu lekturą Biblii. Jej adresatami są miłośnicy Biblii, którzy nie tylko chcą poznawać słowo Boże, lecz również nim żyć.

Układ każdego tomu

Strona lewa:

Tekst Pisma Świętego – ponownie przetłumaczony z języka oryginalnego (greckiego) na komunikatywny język polski.

Strona prawa:

Komentarz, który składa się z czterech punktów:

Lektura tekstu” – zawiera wskazania pomagające w jak najlepszej lekturze

poszczególnych perykop.

Refleksja” – najczęściej nawiązuje do obecnych spraw

społeczno-kulturowych.

Aktualizacja” – odnosi rozważany tekst do życia czytelnika.

Czy wiesz, że…” – poszerza wiedzę biblijną czytelnika.

Nazwa całej serii wydawniczej „Biblia Impulsy” wywodzi się z typu komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi.

Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składał się
z 19 tomów. Rozpoczęto już prace nad wybranymi księgami Starego Testamentu.

Aktualnie dostępne są następujące komentarze: Ewangelia wg św. Mateusza (cz. 1-2); Ewangelia wg św. Jana; Pierwszy List do Koryntian; Drugi List do Koryntian; List do Filipian; List do Kolosan, Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan; List do Filemona; Listy Pasterskie (1-2 Tm; Tt); List świętego Jakuba; Apokalipsa

Zapowiedź: Ewangelia wg św. Łukasza; Pieśń nad Pieśniami

Redakcja naukowa serii: ks. Janusz Wilk

Wydawca: Księgarnia św. Jacka w Katowicach (www.ksj.pl)

 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA – PAPIEŻA LEONA XIII

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 

Dane kontaktowe delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży Delegat ds. Ochrony Dzieci
i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej

Ks. Łukasz Płaszewski

Kuria Metropolitalna

ul. Jordana 39 (wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1)

40-043 Katowice

kom.: +48 519 318 959

e-mail: delegat.dm@katowicka.pl

 

A